TOPIC:เซียวซุ่นเจียวหนัง - ไอเรื้อรัง หอบหืด

2020-03-19 View: 142 | Written by:lekang

ซียวซุ่นเจียวหนัง
เลขทะเบียนที่ G 252/56


ส่วนประกอบ : โข่วเฮ้งยิ้ง 50 กรัม, หมั่วอึ้ง 2.5 กรัม, อึ้งคี้ 75 กรัม, ตั่งเซียม 60 กรัม, เทียงตัง 50 กรัม, แบะตัง 50 กรัม, โหงวบี่จื้อ 50 กรัม, เท้งและจื้อ 50 กรัม, ฮักไกร 1 กรัม, ตี่เล้ง 3.5 กรัม, แป้ง 99 กรัม

ภูมิแพ้อากาศ หอบหืด ไอเรื้อรัง บำรุงปอด

ลักษณะของโรคภูมิแพ้นั้น สาเหตุการเจ็บป่วยมาจากจุดเดียวกัน คือ ภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรง แต่อาการที่แสดงออกและตำแหน่งไม่เหมือนกัน อาจมีอาการแสดงออกทาง หู ตา จมูก คอ หลอดลม ช่องปาก ปอด ผิวหนัง เป็นต้น

เมื่ออยู่ในสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะทำให้บางคนเกิดอาการแพ้อากาศได้ โดยอาการที่ทรมานที่สุด คือ หอบหืด หายใจไม่สะดวก เซียวซุ่นเจียวหนัง มีผลบำรุงร่างกาย บำรุงปอด ดูแลผู้มีปัญหาภูมิแพ้อากาศ จมูกอักเสบ คัดจมูก ไซนัส หอบหืด ไอเรื้อรัง อาการไม่สบายทางระบบทางเดินหายใจ ช่วยให้รู้สึกสดชื่น โล่งขึ้น

รีวิวอื่นๆ