TOPIC:ฝังเข็มเพื่อสุขภาพวัยทอง

2021-01-20 View: 223 | Written by:lekang

ฝังเข็มเพื่อสุขภาพวัยทอง เลี่ยงใช้ฮอร์โมน ไม่เสี่ยงมะเร็ง

     การเข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนไม่น่ากลัว ไม่ได้ป่วยเป็นโรค แต่ที่สร้างความกังวลใจให้กับคุณผู้หญิงทั้งหลาย คือ อาการที่เกิดจากการที่ไม่มีประจำเดือนนั่นเอง อีกทั้งหากใช้การรักษาโดยฮอร์โมนทดแทนอาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้

     วัยทองหรือภาวะหมดประจำเดือนของผู้หญิง โดยปกตินั้นจะนับเมื่อประจำเดือนขาดติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน ภาวะวัยทองนั้นส่งผลต่อคุณภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยมักพบอาการต่าง ๆ เช่น  อาการร้อนวูบวาบ  นอนไม่หลับ  ปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่  เหงื่อออกเวลากลางคืน  ปวดศีรษะ ปวดตามข้อ อาการหลงลืม หงุดหงิดง่าย  หรือแม้กระทั่งอาการซึมเศร้า เป็นต้น

     ในด้านการรักษาภาวะวัยทอง  แพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปอาจเลือกใช้ฮอร์โมนทดแทน แต่มีรายงาน การศึกษาการใช้ยาเม็ดร่วมฮอร์โมนเอสโตรเจน กับโพรเจสเตอโรนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่ยังมีมดลูก พบว่ายาเม็ดร่วมฮอร์โมนมีความสัมพันธ์เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านม โรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น 

     สำหรับทฤษฎีการแพทย์แผนจีนมองว่าเมื่อเข้าสู่ภาวะวัยทอง การทำงานของเส้นลมปราณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เริ่มเสื่อมลง เช่น การทำงานของเส้นลมปราณไตเสื่อมลง  เส้นลมปราณชงและเริ่นพร่องลง ส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ แพทย์แผนจีนเน้นการรักษาวัยทองแบบธรรมชาติบำบัด มุ่งเน้นในการฟื้นฟูสุขภาพ โดยปราศจากการใช้สารเคมีใด ๆ ใช้การฝังเข็มรักษาซึ่งจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนภายในร่างกาย ลดอาการต่าง ๆ จากภาวะวัยทอง นอกจากนี้ อาจใช้สมุนไพรจีนเพื่อเสริมการรักษาด้วย

     เพื่อดูแลสุขภาพผู้เข้าสู่ภาวะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทอง เล่อคังคลินิกจัดโปรแกรมฝังเข็มรักษาแบบบูรณาการ นอกจากนี้ เล่อคังคลินิกยังได้เลือกใช้สมุนไพรจีนตามหลักแพทย์แผนโบราณที่มีคุณภาพมาผสมผสาน ทุกขั้นตอนควบคุมโดยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญ
 

รีวิวอื่นๆ