ประเภทสถานพยาบาล คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแผนจีน เลขที่ 10109003359
เล่อคังคลินิก

ศาสตร์และศิลป์แห่งดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีน

          การแพทย์แผนจีน หมายรวมถึงการปฏิบัติทางการแพทย์แผนโบราณที่มีต้นกำเนิดในประเทศจีน แพทย์แผนจีนอาศัยยิน-หยางและธาตุทั้ง 5 เป็นทฤษฎีพื้นฐาน ใช้การเปี้ยนเจิ้งลุ่นจื้อ การทะลวงเส้นลมปราณ การปรับสมดุลยิน-หยาง เป็นหลักในการรักษาโรค ใช้วิธีรักษา อาทิ ยาจีน ฝังเข็ม ทุยหนา อาหาร นวด ชี่กง เป็นต้น การไหลเวียนที่ราบรื่นของเส้นลมปราณ ช่วยบรรเทาอาการของโรคและฟื้นฟูร่างกาย

          “เล่อคังคลินิก” ก่อตั้งขึ้นเมื่อกลางปี 2557 โดยความร่วมมือแพทย์แผนจีนและผู้บริหารกลุ่มบริษัทยามืออาชีพ ที่เข้าใจและรู้ลึกถึงปัญหาของคนยุคปัจจุบัน เล่อคังคลินิกยึดหลักการ “รู้ก่อน ป้องกันก่อน ไม่ป่วย” ในการบริการ ซึ่งไม่เพียงแต่รักษาผู้ป่วยให้หายจากโรค แต่ต้องการดูแลผู้เข้ารับบริการเพื่อสร้างความแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วย หลีกเลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ โดยใช้แนวทางแบบแพทย์แผนจีนดั้งเดิมผสมผสานกับเครื่องมือที่ทันสมัยและปลอดภัย พร้อมทั้งสถานที่สะอาด การบริการที่ใส่ใจและเป็นกันเอง

ความเชี่ยวชาญพิเศษของเล่อคังคลินิก

          เล่อคังคลินิกดูแลควบคุมการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บำบัดอาการปวดเรื้อรัง ออฟฟิสซินโดรม ศาสตร์ชะลอวัย สุขภาพวัยทอง ปรับสมดุลร่างกาย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน สุขภาพเพศชาย ระบบทางเดินปัสสาวะ

          นอกจากนี้ ยังมีตำรับยาจีนที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เป็น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท ชามือเท้า ภูมิแพ้ หอบหืด ไตอ่อนแอ บำรุงเลือด บำรุงร่างกาย และสมรรถภาพทางเพศ

LEKANG CLINIC

          Traditional Chinese Medicine (TCM) includes a range of traditional medical practices originating in China. TCM treatment starts with the analysis of the entire system, and then focuses on the correction of pathological changes through readjusting the functions of the zang-fu organs. TCM practices includes treatment such as herbal medicine, acupuncture, dietary therapy, Tui Na massage, often Qigong and Taiji are also strongly affiliated with TCM.

          Lekang Clinic is an alternative resource of treatment and rehabilitation in chronic illness. Our combined treatment, including traditional Chinese Herbal Medicine, and modern treatment, aims on maximizing recovery.