Acupuncture

Acupuncture
ฝังเข็ม


การฝังเข็ม เป็นศาสตร์การรักษาทางแพทย์แผนจีน โดยการใช้เข็มแทงลงไปตรงตำแหน่งจุดฝังเข็มต่างๆ ของร่างกาย

Cupping Therapy

Cupping Therapy
ครอบกระปุก


ครอบกระปุก เป็นการรักษาโดยใช้อุปกรณ์เป็นถ้วยหรือแก้ว เป็นอุปกรณ์ในการบำบัด

Herbal Electrotherapy

Herbal Electrotherapy
ผลักยาจีน พอกสมุนไพร


การผลักยาจีนด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า หรือ ต่าวย่าว เป็นการบำบัดที่บูรณาการระหว่างระบบเส้นลมปราณ ของแพทย์แผนจีนและการใช้คลื่นไฟฟ้า

Gua Sha

Gua Sha
กวาซา


“กวาซา” มาจากภาษาจีน หากแปลตรงตัว หมายถึง “ขูดเอาไข้ออก” โดยการแพทย์แผนจีนเชื่อว่า ความเจ็บไข้ เช่น หวัด เป็นการถูกบุกรุกจากภายนอกร่างกาย