TOPIC:เป็นอย่างไรเมื่อไตพร่อง

2015-06-29 View: 10221 | Written by:lekang

เป็นอย่างไรเมื่อไตพร่อง บทบาทและหน้าที่ของไต
     ไตเป็นอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งประกอบด้วย ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ อวัยวะต่างๆ เหล่านี้ ต่างก็ทำหน้าที่เฉพาะส่วน แต่มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี จึงทำให้ร่างกายเป็นปกติสุขอยู่ได้ หากอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเสีย หรือถูกทำลาย ก็จะมีผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะอื่นได้
     หน้าที่ของไตมีหลายอย่าง ได้แก่ การปรับสมดุลน้ำในร่างกาย การปรับสมดุลของสารเกลือแร่และกรด-ด่างในร่างกาย การกำจัดของเสียออกจากร่างกาย การผลิตฮอร์โมนหลายชนิดในร่างกาย

บทบาทของไตในทางแพทย์จีน
     ตามทฤษฎีแพทย์จีนนั้น ไตจัดเป็นหนึ่งในอวัยวะตันทั้งห้า ไตมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง มีหน้าที่ในการกักเก็บสารจิง ซึ่งสารจิงเป็นเกิดจากไตที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นสารจิงแห่งการกำเนิดและสืบพันธ์ได้รับจากพ่อแม่ เป็นรากฐานของการดำเนินชีวิต เก็บกักไว้ที่ไต สารจิงอีกชนิดหนึ่งคือสารจิงแห่งอวัยวะภายใน เกิดจากการดูดซึมสารอาหารของม้ามและกระเพาะอาหาร และกระจายหล่อเลี้ยงอวัยวะภายในทั่วร่างกาย เพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ

เมื่อไตพร่อง 
      ไตช่วยควบคุมชีวิตของคนเราไปจนแก่เฒ่า อย่างไรก็ตาม ในผู้หญิงอายุประมาณ 50 ปี และผู้ชายอายุประมาณ 60 ขึ้นไป ไตก็จะเริ่มพร่องเสื่อมประสิทธิภาพลง โดยเมื่อไตพร่อง มักจะแสดงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพร่องอย่างไร ดังนี้

1. ไตหยางไม่พอหรือไตหยางพร่อง
       1.1  ไตหยางพร่อง ไตไม่สามารถควบคุมน้ำได้ดี ทำให้มีน้ำคั่งที่ผิวหนัง มักจะมีอาการบวม ปัสสาวะน้อย ฝ้าบนลิ้นขาว ชีพจรจม
       1.2  ไตหยางพร่อง พลังไตไม่พอ ทำให้กำลังลดน้อยลง มักจะมีอาการปวดเอว กลัวหนาว ไม่มีแรง สมรรถภาพทางเพศลดลง ปัสสาวะใส่และมาก ชีพจรไม่มีแรง
       1.3  ไตหยางพร่อง ไม่สามารถอุ่นน้ำหยางได้ ทำให้ม้ามไม่สามารถทำหน้าที่ลำเลียง จึงเกิดภาวะม้ามและไตหยางพร่องพร้อมกัน มักจะมีอาการอาหารไม่ย่อย ท้องร่วง รู้สึกเย็นบริเวณท้อง ปวดเมื่อยเอว แขนขาไม่มีแรง
       1.4  พลังไตพร่อง ไม่สามารถรับพลังจากปอดได้ มักจะมีอาการหายใจขัด ถี่ หอบ หายใจได้น้อย เวลาเคลื่อนไหวอาการหอบจะรุนแรง ใจเต้นเร็ว หน้าบวม กลัวหนาว เหงื่ออกง่าย ชีพจรจม

2. ไตหยินไม่พอ
       2.1  ไตหยินพร่อง ทำให้เกิดความร้อน มักจะมีอาการเวียนศีรษะ ตาลาย มีเสียงในหู ปวดเมื่อยเอว ไข้แกว่งหลังเที่ยง เหงื่อออกกลางคืน ร้อนอุ้งมืออุ้งเท้า ปาก-คอแห้ง ลิ้นแดงมีฝ้าน้อย ชีพจร เบา-เล็ก เร็ว
       2.2  ไตหยินไม่พอ ไม่สามารถเลี้ยงตับ ทำให้ตับหยินพร่อง เกิดอาการตับหยางมากเกิน
       2.3  ไตหยินไม่พอ ทำให้ไฟหัวใจมากเกิน มักจะมีอาการหงุดหงิด นอนไม่หลับ หลงลืม อ่อนเพลีย เฉื่อย เหนื่อย ปวดเมื่อยเอว ลิ้นแดง ชีพจรเบา-เล็ก เร็ว

 ฟื้นฟูไตด้วยแพทย์แผนจีน
       แพทย์แผนจีนใช้การฝังเข็มกระตุ้นการทำงานของไต และช่วยกระตุ้นความรู้สึกในผู้ที่ไตพร่องจนเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นอกจากนี้ยังใช้สมุนไพรเพื่อบำรุงไตเสริมหยาง กระตุ้นระบบประสาทให้ปลอดโปร่งมีชีวิตชีวา ตลอดจนช่วยกระตุ้นความรู้สึกที่เฉื่อยชาให้มีความสดชื่นเบิกบาน

ปรึกษาปัญหาอันเกิดจากไตพร่อง
ที่เล่อคังคลินิก โทร.02-168-7288 / 081-355-8736
 
 
 

บทความยอดนิยม